Abecedar: Ž

žilavka

žilavka, autohtona hercegovačka sorta vinove loze od koje se proizvodi istoimeno čuveno vino zelenkastožute boje.

žile

žile (lat. vasa; grč. angia) 1. U medicini i zoologiji, razgranjeni cjevasti organi, koji po tijelu razvode krv ili limfu. Različitih promjera i građe, pa se među krvnim ž. razlikuju arterije (“žile kucavice”), arteriole, vene, venule i kapilare,… Nastavi čitati

žilet ili britvica → britva

žilet ili britvica britva

Žilina

Žilina, glavni grad istoimenoga kraja (6788 km2, 692 300 st.), sjev. Slovačka, u dolini rijeke Váh; 86 100 st. Važno želj. i cestovno križište; središte drvne i papirne ind. Fakulteti, glazb. konzervatorij; med. centar za očne… Nastavi čitati

žilnica

žilnica (lat. chorioidea), stražnji dio sr. očne ovojnice. Građena je od obilno prokrvljenoga vezivnog tkiva s mnogo pigmentnih stanica, a osnovna joj je funkcija opskrba vanj. dijelova mrežnice kisikom i hranjivim tvarima.

Žilnik, Želimir

Žilnik, Želimir, srpski filmski redatelj i scenarist (Niš, 8. IX. 1942). Zapažen nizom socijalno-kritičkih dokumentaraca u stilu filma istine, a njegov debitantski igrani film Rani radovi (1969, Zlatni medvjed), anarhistički film esej o neuspjesima socijalističke revolucije, bio… Nastavi čitati

Žiljak, Nada

Žiljak, Nada, hrvatska grafičarka i slikarica (Zagreb, 17. VI. 1944). Završila Akademiju u Zagrebu; grafiku usavršavala kod oca → A. Kinerta. U grafici nemirnim crtežom izrađuje stilizirane kompozicije, a u slikarstvu bojom postiže lirski ugođaj.

Žiljak, Vilko

Žiljak, Vilko, hrvatski grafičar (Sveti Ivan Zelina, 18. XII. 1946). Diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu; profesor na Grafičkom fakultetu i Studiju dizajna u Zagrebu. U hrvatskom slikarstvu pionir kompjutorske grafike. Objavljuje radove o problematici grafičkog oblikovanja na računalima.

žirafa

žirafa (Giraffa camelopardalis), sisavac iz reda parnoprstaša (Artiodactyla). Vrlo duga jezika i vrata, prednje noge dulje od stražnjih. Visoka 5–6 m. Na glavi s velikim očima nalaze se 2–4 hrskavična roga. Na žućkastom krznu nalaze se smeđe šare.… Nastavi čitati

Žirje

Žirje, otok u sjevernodalmatinskoj otočnoj skupini u šibenskom arhipelagu, Žirjanskim kanalom odvojen od ostaloga otočja šibenskog arhipelaga (Kakan, Kaprije, Obonjan) i Samogradskim vratima od Kornatskoga otočja; 15,06 km2, 103 st. (2011). Administrativno pripada gradu Šibeniku. Dužina obale… Nastavi čitati

žiro

žiro (tal.), mjenično jamstvo, instrument osiguranja kojim se želi osnažiti sigurnost mjenice na način da se uvodi nova osoba u mjeničnu obvezu. Mjenični dužnici potpisuju se na poleđinu mjenice i tako postaju mjenični dužnici.

žiro-račun

žiro-račun, vrsta tekućeg računa koji se vodi kod banaka te se na njemu prikupljaju sredstva fiz. ili prav. osoba, vlasnika računa. Na žiro-računima nema dopuštenih prekoračenja niti drugih vrsta kreditnih poslova, odn. banka u poslu sa žiro-računom može biti… Nastavi čitati

žirokompas ili girokompas

žirokompas ili girokompas, vrsta kompasa koji za određivanje strana svijeta upotrebljava žiroskop. Za razliku od magn. kompasa, ne ovisi o Zemljinu magn. polju pa na njega ne utječe metal ga se može upotrebljavati i u podmornicama, te u blizini… Nastavi čitati

žirondinci

žirondinci (francuski: Girondins), skupina umjerenih demokrata u vrijeme Francuske revolucije (1791–93); prva je ustrojena u Girondi (odatle naziv). Držali su da je donošenjem ustava (1791) revolucija okončana te da njezina postignuća podjednako treba štititi i od monarhijskoga protuudara… Nastavi čitati

žiroskop → giroskop

žiroskop (grč.) → giroskop

žišci ili pipe

žišci ili pipe (Bruchidae), sjemenari, por. malih kukaca kornjaša (Coleoptera). Tijelo zbijeno, glava malena, ticala pilasta. Ličinke žive u sjemenkama, pa mogu nanijeti velike štete uskladištenoj hrani, ali i kulturama. Ličinke graškova žiška (Bruchus pisi) žive u zrnu… Nastavi čitati

žitarice

žitarice, cerealije, skupina jednogodišnjih biljaka iz por. trava (Poaceae) koje se uzgajaju u kulturi kao ljudska hrana ili hrana za domaće životinje. Na visokoj stapci imaju duguljaste listove, na njezinu vrhu klas ili metlicu u kojima se nalazi plod… Nastavi čitati

žitije

žitije (staroslav.), životopis svetaca, starih vladara.

Žitomir → Žytomyr

Žitomir Žytomyr

živa

živa (lat. hydrargyrum), znak Hg, kem. element II-B skupine s rednim brojem 80 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 200,59; srebrenobijela kovina s talištem od -38,87 °C i vrelištem od 356,58 °C. To je jedina kovina koja je pri… Nastavi čitati