Abecedar: Ž

željezno doba

željezno doba, najmlađe razdoblje prapovijesti, nastavak bakrenoga doba. Trajalo kroz cijelo ←I. tisućljeće (premda su u drevnom Egiptu u uporabi bili željezni predmeti i u ←II. tisućljeću). Starije željezno doba obilježava takozvana halštatska kultura (→ Hallstatt), a mlađe → latenska kultura.

željezo

željezo (lat. ferrum), znak Fe, kem. element VIII-B skupine s rednim brojem 26 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 55,85; srebrenobijela kovina s talištem od 1535 °C i vrelištem od 2750 °C. Na vlažnom zraku reagira s ugljičnim dioksidom… Nastavi čitati

Ženeva

Ženeva (franc. Genève, njem. Genf, tal. Ginevra), gl. grad istoimenoga kantona (282 km2, 438 100 st.) u krajnjem jugozap. dijelu Švicarske, na obali istoimenoga jezera gdje r. Rhône istječe iz jezera; grad 179 500 st., metropolitansko područje 613… Nastavi čitati

Ženevska deklaracija

Ženevska deklaracija, sporazum između predsj. srp. vlade Nikole Pašića i predsj. Nar. vijeća SHS-a Antona Korošca, sklopljen 9. XI. 1918. Srp. vlada priznala je Državu SHS za ravnopravnog čimbenika u procesu ujedinjenja južnoslav. naroda. Izjava je svojim sadržajem najavila… Nastavi čitati

Ženevske konvencije

Ženevske konvencije, naziv za međunarodne ugovore zaključene u Ženevi kojima se reguliraju razna pitanja iz međunarodnoga prava. U užem smislu, kao Ženevske konvencije navode se konvencije iz područja ratnoga prava, na primjer Konvencija o zaštiti žrtava rata iz… Nastavi čitati

Ženevsko jezero

Ženevsko jezero (franc. Lac Léman ili Lac de Genève, njem. Genfersee, tal. Lago Lemano ili Lago di Ginevra), najveće alpsko jezero, površine 581 km2; najveća dubina 310 m, sr. dubina 80 m. Nalazi se na 375 m visine… Nastavi čitati

ženski pokreti

ženski pokreti, polit. i soc. pokreti osnovani i organizirani radi borbe za osnovna prava žena, za njihovu polit. i soc. emancipaciju i afirmaciju u društvu, u prvom redu za postizanje prav. i stvarne jednakosti s muškarcima u procesu rada,… Nastavi čitati

Žeravica, Ranko

Žeravica, Ranko, srpski košarkaški trener (Dragutinovo, danas Novo Mileševo, Vojvodina, 17. XI. 1929 – Beograd, 29. X. 2015). Najveće uspjehe ostvario kao trener državne reprezentacije: svjetski prvak 1970. u Ljubljani, olimpijski prvak 1980. u Moskvi, srebrne medalje na Olimpijskim… Nastavi čitati

žezlo

žezlo, sceptar, od davnina simbol najviše vlasti i časti vladara, vojskovođa, crkv. dostojanstvenika i sl. Štap/palica od skupocjena drva, zlata ili srebra, bogato urešen. Zadržao se kao dio vladarskih insignija.

Žganec, Vinko

Žganec, Vinko, hrvatski etnomuzikolog i melograf (Vratišinec, kraj Čakovca, 22. I. 1890 – Zagreb, 12. XII. 1976). Ravnatelj Instituta za narodnu umjetnost te profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Redoviti član JAZU. Razvio melografsku djelatnost, unaprijedio metodu analize i… Nastavi čitati

žgaravica

žgaravica, gorušica, osjećaj žarenja u žličici i ispod prsne kosti, koji se može proširiti duž jednjaka do ždrijela zbog vraćanja želučanog soka. Javlja se kod iritacije jednjaka začinjenom hranom, kod njegove upale, kod gastroezofagusnog refluksa (nakon većeg obroka, kod… Nastavi čitati

žica

žica, žila ili dajk, razmjerno tanko magmatsko tijelo nastalo prodiranjem magme u pukotine koje nepravilno presijecaju postojeće slojeve stijena.

žica

žica, metalna nit malena promjera u usporedbi s dužinom. Dobiva se vučenjem ili valjanjem. Upotrebljava se za prijenos sila i opterećenja, vješanje, vezanje, izradu metalnih mreža i užadi, kao vodič el. struje, za izradu nakita, četki, opruga i drugo.… Nastavi čitati

Žiča

Žiča, srp. pravosl. manastir kraj Kraljeva, zadužbina srp. kralja Stefana Prvovjenčanoga (poč. XIII. st.). Crkva je sagrađena u stilu raške škole, u unutrašnjosti su freske iz XIII. i XIV. st. Sjedište prvoga srp. arhiepiskopa, a u manastirskoj crkvi krunjeni… Nastavi čitati

žičana (kordofona) glazbala

žičana (kordofona) glazbala, vrsta glazbala na kojima su nad rezonantnim tijelom napete strune/žice koje udaranjem (klavir), trzanjem (gitara, lutnja, citra, harfa, tamburice) ili povlačenjem tetivom gudala (violina, violončelo, kontrabas) zatitraju i stvaraju zvuk/ton.

žičara

žičara, prijevozno sredstvo za stvari i osobe na elektromotorni pogon uz vuču čeličnim užetom na visokim stupovima. Vožnja teče kružno, od jedne postaje do druge. Upotreba u ind., šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu, turizmu i športu, pa postoje teretne žičare (npr.… Nastavi čitati

žične stijene

žične stijene, magmatske stijene koje su prema mjestu pojavljivanja prijelazni oblik između dubinskih magmatskih stijena (intruziva) i površinskih magmatskih stijena (efuziva), javljaju se u manjim magmatskim tijelima silovima ili dajkovima odn. žicama. Najčešći predstavnici se pegmatiti i dijabazi.

Židovi

Židovi (prema lat. Judaei), narod koji se formirao sjedinjenjem raznorodnih nomadskih sjevernosemitskih plemena prihvaćajući prvu striktno monoteističku religiju (judaizam). Seoba tih skupina iz juž. Mezopotamije u Kanaan (Palestina) počinje o. ←2000, a prema predaji zabilježenoj u Bibliji vodio ju… Nastavi čitati

žigice → šibice

žigice šibice

žigolo

žigolo (franc.) 1. Mladić kojega zbog pružanja ljubavnih usluga uzdržava starija žena; 2. Namještenik u lokalu, plaćen da pleše sa ženskim gostima.