GOSPODARSKE ZNANOSTI

American Airlines, Inc.

American Airlines, Inc., najveća zrakoplovna tvrtka na svijetu, nastajala je tijekom 1920-ih stapanjem oko 85 manjih poduzeća za zračni prijevoz (ponajprije pošte). Inkorporirana je pod današnjim imenom 1934. Nakon što se razvila kao vodeći zračni prijevoznik u SAD-u, postupno… Nastavi čitati

American Express Company

American Express Company, tvrtka osnovana 1850. spajanjem triju kompanija za brz prijevoz dobara, dragocjenosti i plemenitih kovina. Izdaje putne čekove (od 1891) i kreditne kartice (American Express od 1958. i Optima od 1987). Proširila je poslovanje na područje putovanja,… Nastavi čitati

American International Group Inc.

American International Group Inc., najveće američko društvo za osiguranje u inozemstvu. Utemeljio ga je prodavač sladoleda Cornelius Starr u Šangaju 1919. Prodavalo životna osiguranja u Kini, te osiguravalo američka poduzeća od rizika poslovanja u inozemstvu. Zbog II. svjetskog rata… Nastavi čitati

American Motors Corporation (AMC)

American Motors Corporation (AMC), nastala je postupnim spajanjem nekoliko proizvođača automobila s početka XX. stoljeća. (Hudson Motor Car Company, Nash Motors Company i Kaiser-Jeep Corporation) i proizvođača kućanskih uređaja (Kelvinator Corporation). Proizvodila je raznovrsna vozila (osobne automobile, džipove, kamione… Nastavi čitati

American Telephone and Telegraph (AT&T)

American Telephone and Telegraph (AT&T), telekomunikacijska kompanija koju je 1877. utemeljio izumitelj telefona, → Alexander Graham Bell, a nosi svoje sadašnje ime od 1899. Sjedište joj je u New Yorku. Stvorila je glavninu američke telefonske mreže i… Nastavi čitati

Američka burza

Američka burza (engleski: American Stock Exchange – AMEX), nastala je kao ulična trgovina oko 1849. Uselila se u današnje prostorije 1921, a nosi današnji naziv od 1953. Na njoj se trguje manjim i mlađim emisijama vrijednosnica, a specijalizirana je i… Nastavi čitati

AMEX → Američka burza

AMEX (American Stock Exchange) → Američka burza

Amoco Cadiz

Amoco Cadiz, supertanker američke korporacije Amoco koji se 1978. nasukao na obali Francuske izlivši 225 000 t sirove nafte. 130 plaža bilo je prekriveno 30 cm visokom slojem nafte. Uginulo je 30 tisuća morskih ptica i 230… Nastavi čitati

Amoco Corporation

Amoco Corporation, peta po veličini američka naftna kompanija. Osnovana 1889. u sklopu Standard Oil Trusta Johna Rockefellera. Nakon razbijanja Standard Oil Trusta odlukom Vrhovnog suda SAD-a 1911, nosila je naziv Standard Oil Company (Indiana) do 1985. Sjedište joj je… Nastavi čitati

amontillado

amontillado, svijetlo i suho španjolsko vino vrste sherry iz okolice grada Montilla; pije se kao aperitiv.

amortizacija

amortizacija 1. ekon Postupak raspoređivanja troškova nabave kapitalnih dobara na njihov cijeli korisni vijek; pri procjeni korisnoga vijeka uzima se u obzir ne samo fizičko habanje uporabom u proizvodnji nego i tehnološko zastarijevanje. 2. prav Sudsko poništavanje isprave koja je… Nastavi čitati

analiza društvenih troškova i koristi

analiza društvenih troškova i koristi (engleski: cost-benefitanalysis), procjena prijedloga ulaganja koja se rabi prilikom odlučivanja o većim javnim investicijskim projektima (ceste, željezničke pruge, mostovi, uređenje gradske jezgre i dr.). Uzima u obzir ne samo izravne novčane troškove i… Nastavi čitati

Anderson, James

Anderson, James, škotski plemić, veleposjednik i ekonomist (Hermiston, kraj Edinburgha, 1739 – West-Ham, Essex, 15. X. 1808). Preteča Ricarda u teoriji zemljišne rente. Renta je po njemu premija koju plaćaju zakupnici plodnijih zemljišta, pa se stoga profiti… Nastavi čitati

Anheuser-Busch Companies Inc.

Anheuser-Busch Companies Inc., američko poduzeće za proizvodnju piva osnovano 1852. Najznačajniji mu je proizvod lagano pivo Budweiser koje je stvoreno 1876. i nalik je češkim pivima. Od 1957. vodeći američki proizvođač s osvojenih 44% tržišta piva u SAD-u.

anticipacija

anticipacija (latinski) 1. Predujam, akontacija, uzimanje novca unaprijed. 2. filoz Iskonska pomisao, pretpostavka, unaprijed prihvaćanje nekog suda kao istinitog što će se tek poslije dokazati; pojam već kod stoika i epikurejaca (prolepsis) u smislu urođenih ideja; kod Immanuela Kanta, spoznaja… Nastavi čitati

antimonopolno zakonodavstvo

antimonopolno zakonodavstvo, propisi kojima se zabranjuje stvaranje monopola ili daje pravnu osnovicu za njihovo razbijanje kad nastanu. Prema tim propisima zabranjeno je i otvoreno ili tajno dogovaranje među sudionicima oligopola (o utvrđivanju cijena, ograničavanju količine proizvoda, podjeli tržišta itd.)… Nastavi čitati

anuitet

anuitet (njemački), iznos kojim se godišnje (ili u drukčije ugovorenim razdobljima) otplaćuje dugoročni zajam. Sastoji se od obroka otplate glavnice i od kamata na ostatak duga.

apoen

apoen (francuski: appoint), okrugao iznos (npr. 10, 20, 50, 100 itd.) na koji glase novčanice ili vrijednosnice. Apoeni kod valute ovise o njezinoj kupovnoj snazi, a kod vrijednosnica o očekivanim kupcima i ciljevima koji se žele postići njihovom emisijom.

Apollo

Apollo, američki program leta na → Mjesec (istoimenim) svemirskim brodovima s tročlanom posadom. Prihvaćen 1961. Ulazak u orbitu Mjeseca prvi ostvario Apollo 8 (→ Frank Borman, Jim Lovell i → William Anders, 21–27. … Nastavi čitati

Appert, Nicolas-François

Appert, Nicolas-François, francuski slastičar (Châlons-sur-Marne, 1750 – Massy, 3. VI. 1841). Izumitelj konzerviranja hrane zagrijavanjem u hermetički zatvorenim posudama (appertisation). Godine 1804. otvorio prvu tvornicu konzervirane hrane u svijetu. Napisao Umijeće višegodišnjeg očuvanja svih životinjskih i biljnih tvari (1810).