GOSPODARSKE ZNANOSTI

akcelerator

akcelerator 1. fiz Uređaj u kojem se naelektrizirane čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) električnim poljima ubrzavaju do visokih energija, koje ovise o vrsti i veličini akceleratora. Akcelerator se upotrebljava u fizici za istraživanja strukture tvari, u medicini za liječenje zračenjem… Nastavi čitati

akcept

akcept (latinski: acceptum), izjava kojom trasat prihvaća obvezu iz trasirane mjenice. Preuzimajući mjeničnu obvezu (potpisom na licu mjenice uz naznaku prihvata riječima »prihvaćam«, »akceptiram« ili sl.) trasat postaje akceptant i glavni mjenični dužnik, obvezuje se izvršiti mjeničnu obvezu u roku.

akcionarsko društvo → dioničko društvo

akcionarsko društvodioničko društvo

akciza → trošarina

akcizatrošarina

akontacija

akontacija (talijanski), predujam, plaćanje unaprijed dijela iznosa za još neisporučenu robu ili neizvršenu uslugu.

akord

akord (latinski) 1. glazb Sklop triju ili više odabranih tonova različite visine koji se izvode istovremeno ili vrlo brzo jedan iza drugoga (arpeggio ili arpeggirani akord). Broj tonova i razmaci među njima određuju sustav, svojstva i zvučnu prirodu akorda… Nastavi čitati

akreditiv

akreditiv (francuski: accréditif), nalog koji banka izdaje na zahtjev svojega komitenta (nalogodavca akreditiva) i njime ovlašćuje drugu banku (akreditivnu banku) da osobi naznačenoj u nalogu (korisniku akreditiva) isplati ili stavi na raspolaganje u predviđenom roku određenu svotu novca.… Nastavi čitati

akreditivno pismo

akreditivno pismo, vjerodajnica, pisana punomoć koju diplomatski predstavnik predaje poglavaru države u koju je upućen prilikom nastupnog susreta s njim.

aktiva

aktiva (latinski), sva imovina poduzeća. Razlikuje se tekuća aktiva (gotovina u blagajni, potraživanja od kupaca, zalihe i utržive vrijednosnice) i fiksna aktiva (zemljišta, zgrade, oprema i dugoročna ulaganja); fiksnom se aktivom smatraju i patenti, autorska prava, trgovački znak i ugled… Nastavi čitati

akumulacija

akumulacija (latinski: accumulatio) 1. Nakupljanje dobara ili novčanih sredstava, uvećavanje njihove količine stalnim dodavanjem. Pojam akumulacija najčešće se koristi u vezi s akumulacijom fizičkoga kapitala putem odricanja od tekuće potrošnje radi veće proizvodnje i veće buduće potrošnje. Taj… Nastavi čitati

akumulativnost

akumulativnost, sposobnost neke gospodarske cjeline (poduzeća, privredne grane, regije, zemlje u cjelini) da izdvaja dio svojeg dohotka za proširenje proizvodnje. S obzirom na veličinu tog izdvajanja govori se o manjoj ili većoj akumulativnosti.

Alcan Aluminium Limited

Alcan Aluminium Limited, najveće kanadsko industrijsko poduzeće i jedan od vodećih svjetskih proizvođača aluminija. Osnovano 1902. pod imenom Northern Aluminum Company kao kanadska podružnica → Aluminum Company of America (Alcoa), a 1928. postalo je samostalno poduzeće Aluminium Limited.… Nastavi čitati

Alcatel Alsthom S. A.

Alcatel Alsthom S. A., francuska telekomunikacijska kompanija, vodeća svjetska kompanija na području telekomunikacija. Osnovana 1898. kao Compagnie Générale d’Électricité (CGE); od 1991. posluje pod sadašnjim imenom. Osim telekomunikacijske opreme, sustava i usluga, kompanija ima važnu ulogu na području transporta… Nastavi čitati

Alfa Romeo SpA

Alfa Romeo SpA, kompanija utemeljena 1910. kao Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (ALFA) za proizvodnju trkaćih i športskih automobila. Industrijalac Nicola Romeo preuzima je 1915. i ona tijekom I. svjetskog rata proizvodi pretežito industrijska i vojna vozila. Preimenovana je nakon… Nastavi čitati

Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA

Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, talijansko zrakoplovno poduzeće osnovano 1946. pod nazivom Alitalia – Aerolinee Italiane Internazionali. Spojeno je 1957. s drugim talijanskim zračnim prijevoznikom LAI (Linee Aeree Italiane) i otada nosi sadašnje ime. CAI — Compagnia… Nastavi čitati

All Nippon Airways

All Nippon Airways (ANA), zrakoplovna kompanija osnovana 1952. sa sjedištem u Tokyju. Isprva ograničena na unutarnji prijevoz putnika i robe. Razvila se u najvećega domaćega zračnog prijevoznika u Japanu i jednog od najvećih na svijetu; 1970-ih počela uvoditi čarter… Nastavi čitati

Allais, Maurice

Allais, Maurice, francuski ekonomist (Pariz, 31. V. 1911 – Saint-Cloud, 9. X. 2010.). Sveučilišni profesor, za doprinos teoriji efikasnog određivanja cijena i alokacije resursa u velikim monopolističkim poduzećima dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 1988. Glavna djela:… Nastavi čitati

alokacija

alokacija (srednjovjekovni latinski allocatio), raspoređivanje i razmještanje sredstava, ljudi i dr. za različite namjene. U poduzeću je obavlja uprava na temelju analiza i plana, a u društvu, među poduzećima i privrednim granama, ona je tržišna, njome upravljaju odnosi ponude i potražnje.

Aluminum Company of America (Alcoa)

Aluminum Company of America (Alcoa), američka korporacija osnovana 1888. sa sjedištem u Pittsburghu, vodeći svjetski proizvođač aluminija. Djelatnost korporacije seže od kopanja boksita i dobivanja glinice do finalnih aluminijskih proizvoda za građevinarstvo, proizvodnju zrakoplova, automobilsku industriju i brojne proizvode široke potrošnje.

ambalaža

ambalaža (francuski: emballage), sredstva za pakiranje robe radi njezine zaštite od proizvodnje do potrošnje. Transportna ambalaža štiti robu prilikom prijevoza. Komercijalna ambalaža pak štiti robu prilikom rukovanja njome (utovara, istovara, pohrane u skladište ili na police u… Nastavi čitati