GOSPODARSKE ZNANOSTI

Agnelli, Giovanni

Agnelli, Giovanni, talijanski industrijalac (Villar Perosa, 13. VIII. 1866 – Torino, 16. XII. 1945). Osnivač automobilske industrije → Fiat 1899. Vodeći talijanski industrijalac prve polovine XX. stoljeća; podupirao → Benita Mussolinija, bitno… Nastavi čitati

Agnelli, Giovanni

Agnelli, Giovanni (Gianni), talijanski industrijalac (Torino, 12. III. 1921 – Torino, 25. I. 2003). Unuk i imenjak utemeljitelja Fiata. U mladosti jedan od najpoznatijih svjetskih plejboja i vozač trkaćih automobila do nesreće 1952. Godine 1963. postao je direktor,… Nastavi čitati

agrarna kriza

agrarna kriza, stanje u kojem cijene poljoprivrednih proizvoda dugotrajnije ne pokrivaju troškove proizvodnje pa se seljaštvo zadužuje i mnoga seoska gospodarstva propadaju zbog nemogućnosti vraćanja dugova. Poznatije su agrarne krize u Europi nakon napoleonskih ratova (1818–37) – uzrokovana padom… Nastavi čitati

agrarna prenapučenost

agrarna prenapučenost, višak poljoprivrednog stanovništva u odnosu na stvarne potrebe za radnom snagom u poljoprivredi. Takva prikrivena nezaposlenost, karakteristična danas samo za nerazvijene zemlje, postaje očita kad se pojave mogućnosti zaposlenja izvan poljoprivrede – tada se smanjuje stanovništvo na… Nastavi čitati

agrarna reforma

agrarna reforma, još od antičkih vremena označivala je ponajprije promjene vlasničkih odnosa u poljoprivredi (ukidanje ropstva, a poslije i kmetstva ili raznih oblika polufeudalnih odnosa). Po novijem shvaćanju, kakvo je nastalo u specijaliziranim agencijama UN-a (ILO, FAO, ECOSOC), agrarna… Nastavi čitati

agrarni protekcionizam

agrarni protekcionizam, zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje i domaćih proizvođača od inozemne konkurencije. Još od vremena merkantilizma (XVI–XVIII. stoljeće) većina je zemalja Zapadne Europe trajno provodila agrarni protekcionizam, u SAD-u on je bio od samog početka vrlo jak, a tijekom… Nastavi čitati

agrarno pitanje

agrarno pitanje, ukupnost ekonomskih i socijalnih problema povezanih s posjedovnim odnosima glede zemlje i sa životom u poljoprivredi. Ovisi o stupnju gospodarskog razvoja i udjelu poljoprivrede u ukupnoj proizvodnji, te se u raznim zemljama i vremenima javlja u vrlo… Nastavi čitati

agregatna ponuda

agregatna ponuda, ukupna vrijednost dobara i usluga što su ih sva poduzeća u nacionalnom gospodarstvu voljna proizvoditi i nuditi u određenom vremenu pri različitim općim razinama cijena.

agregatna potražnja

agregatna potražnja, ukupno planirano ili željeno trošenje na dobra i usluge u nacionalnom gospodarstvu u određenom vremenu pri različitim općim razinama cijena. Definira se svojim sastojcima: potražnjom stanovništva (osobna potrošnja), poduzeća (investicijska potrošnja), države (javna potrošnja) i neto izvozom… Nastavi čitati

agregiranje

agregiranje, postupak grupiranja i zbrajanja srodnih varijabli (ekonomskih veličina, pojava ili procesa) radi stvaranja zbirnih pokazatelja poslovne uspješnosti ili gospodarskog rasta (npr. društveni bruto proizvod ili nacionalni dohodak), u svrhe planiranja ili vođenja ekonomske politike (npr. utjecaja na agregatnu… Nastavi čitati

agrikultura → poljoprivreda

agrikulturapoljoprivreda

agronom

agronom (grčki), fakultetski obrazovan stručnjak za poljoprivredu.

agronomija

agronomija (iz grčkog), znanost o poljoprivredi; primjena raznih prirodnih, tehničkih i ekonomskih znanosti na poljoprivredu.

agrotehnika

agrotehnika (iz grčkog), ukupnost tehničkih mjera koje se primjenjuju pri uzgoju poljoprivrednih kultura i životinja u cilju povećanja proizvodnje i sniženja troškova. Ostvareni su mnogi napreci agrotehnike u XIX. i XX. stoljeću (mehanizacija poljoprivrede, selekcija bilja i životinja radi stvaranja… Nastavi čitati

AID

AID (kratica od engleskog Agency for International Development) → Agencija za međunarodni razvoj

Air Canada

Air Canada, kanadska zrakoplovna kompanija osnovana 1937. kao državno poduzeće Trans-Canada Air Lines. Sjedište u Montrealu, a sadašnje ime nosi od 1965. Djelomično je privatizirana 1988. godine prodajom 45% dionica zaposlenicima i drugim kupcima. Ima 109 zrakoplova (1994) i 20 051 zaposlenih (1995).

Air France

Air France, francuska zrakoplovna kompanija formirana 1933. fuzijom 5 starijih zračnih prijevoznika uz potporu vlade. Stvorila je jednu od najširih europskih mreža letova, koja je uništena II. svjetskim ratom. Odlukom parlamenta utemeljena je 16. VI. 1948. nova Compagnie Nationale… Nastavi čitati

Air India

Air India, zrakoplovna kompanija osnovana 1932. kao Tata Airlines. Od 1946. javna kompanija pod imenom Air-India Limited; 1948. formira se i Air India International Limited radi uvođenja letova između Bombaya i Kaira, Ženeve i Londona. Indija je 1953. nacionalizirala… Nastavi čitati

Airbus Industrie

Airbus Industrie, europski konzorcij utemeljen 1970. radi proizvodnje zrakoplova velikoga kapaciteta za kraće ili srednje udaljenosti (→ airbus) kojima bi se konkuriralo dotad premoćnim američkim proizvođačima takvih zrakoplova (Boeing i McDonnell Douglas). Članovi konzorcija su, s raznim udjelima… Nastavi čitati

AKA

AKA (akronim od njemačkog Ausfuhrkredit Aktiengesellschaft), specijalizirano dioničko društvo za kreditiranje njemačkog izvoza. Osnovano 1959. sa sjedištem u Frankfurtu na Majni. Kapital mu je dijelom državni, a dijelom komercijalnih banaka.