KNJIŽEVNOST I KAZALIŠTE

Wyspiański, Stanisław

Wyspiański, Stanisław, poljski književnik i slikar (Krakov, 15. I. 1869 – Krakov, 28. XI. 1907). Jedan od glavnih predstavnika poljskoga modernizma i najznačajniji dramski pisac. Dramom Svadba stekao ime duhovnoga vođe poljskoga naroda. Proricao mesijanizam. U slikarstvu stilski povezan… Nastavi čitati

Xi’an

Xi’an, grad u Kini; gl. grad provincije Shaanxi, sred. Kina; 2 670 000 st. (s predgrađima o 8. mil). Jedna od 4 pov. prijestolnice Kine i sjedište 13 dinastija. Polit. i kult. središte od ← XI. st. Jezgra grada… Nastavi čitati

Yeats, William Butler

Yeats, William Butler, irski književnik (Sandymount, Dublin, 13. VI. 1865 – Roquebrune-Cap-Martin, 28. I. 1949). Jedan od najvećih irskih pisaca engl. jezika te jedan od vođa tzv. “keltske obnove” unutar cijele kulture, os. kazališta. Inspirirao se bardskim pjesništvom i… Nastavi čitati

Yourcenar, Marguerite

Yourcenar, Marguerite (pravim prezimenom Cleenewerck de Crayencour), francuska književnica (Bruxelles, 8. VI. 1903 – North East Harbor, otok Mount Desert, Maine, SAD, 17. XII. 1987). Pisala pjesme, romane, kazališne komade, eseje. Od 1940-ih živjela u SAD-u. Njezino je pripovijedanje… Nastavi čitati

Yriarte, Charles

Yriarte, Charles, francuski putopisac, novinar i crtač (Pariz, 5. XII. 1832 – Pariz, 10. IV. 1898). Iz plemićke obitelji baskijskoga podrijetla, studirao arhitekturu u Parizu. Vješt crtač i putopisac, putovao Španjolskom, Italijom i hrvatskim krajevima slikajući i opisujući ljude,… Nastavi čitati

Yunus, Emre

Yunus, Emre, tur. pjesnik (1238 – 1320). Klasik tur. književnosti, jedan od prvih koji je pisao na tur. jeziku, zapisavši ujedno i stariju usmenu epsku tradiciju; slavi se i danas kao nac. pjesnik. U lirici mistik sufijskog usmjerenja.

zagonetka

zagonetka, zakučasto, nejasno ili dvosmisleno, često duhovito opisano pitanje (zagonetljaj), na koje treba dati nedvosmisleni odgovor (odgonetljaj). Z. su najprije imale magijsko-kultno značenje, a zatim su se pojavile u usmenoj i pisanoj književnosti svih naroda (u Bibliji starožid. z.,… Nastavi čitati

Zagorka, Marija Jurić → Jurić, Marija-Zagorka

Zagorka, Marija JurićJurić, Marija-Zagorka

Zagrebec, Štefan

Zagrebec, Štefan (pravo ime Matija Marković), hrvatski književnik i propovjednik (Zagreb, 1669 – Zagreb, 15. II. 1742). Kao franjevac kapucin propovijedao je u Zagrebu i Varaždinu. Kajkavski je barokni pripovjedač. Njegovo je glavno djelo Hrana duhovna ovčic kerščanskeh iliti Prodečtva… Nastavi čitati

Zamanja (Džamanjić), Bernard

Zamanja (Džamanjić), Bernard (Brne), (Bernardus Zamagna), hrvatski pjesnik i prevoditelj (Dubrovnik, 9. XI. 1735 – Dubrovnik, 20. IV. 1820). Svećenik. Školovao se u Dubrovniku i Rimu. Član Accademije degli Arcadi. Prevoditelj Hezioda, Teokrita i Homerove… Nastavi čitati

Zamjatin, Jevgenij Ivanovič

Zamjatin, Jevgenij Ivanovič, ruski književnik (Lebedjanj, Tambovska gubernija, 1. II. 1884 – Pariz, 10. III. 1937). Zvanjem inženjer brodogradnje. Progonjen zbog sudjelovanja u revolucionarnom pokretu prije I. svjetskoga rata. Podupirao Oktobarsku revoluciju, ali se kritički odnosio prema totalitarnoj državi… Nastavi čitati

Zamoda, Jagoda

Zamoda, Jagoda, hrvatska pjesnikinja i novinarka (Varaždin, 17. X. 1954). U Zagrebu je studirala jugoslavistiku, sociologiju i novinarstvo. Bila je suosnivačica i jedna od urednica biblioteke Quorum (1984–86). Stalna je novinarka tjednika Gloria. Piše raznovrsne tekstove,… Nastavi čitati

Závada, Vilém

Závada, Vilém, češki pjesnik (Hrabová, danas dio Ostrave, 22. V. 1905 – Prag, 30. XI. 1982). U početku u njegovim stihovima prevladava melankolično i sjetno raspoloženje i nihilizam, poslije vedriji i optimističniji tonovi. Važnija djela: Panihida; Sirena;… Nastavi čitati

Zeno, Apostolo

Zeno, Apostolo, talijanski erudit i dramski pisac (Venecija, 11. XII. 1668 – Venecija, 11. XI. 1750). Pisao libreta za Vivaldija, Scarlattija, Händela. Dao poticaj za reformu melodrame i oratorija, u skladu s racionalističkim shvaćanjima. Napisao 17 oratorija biblijskoga sadržaja… Nastavi čitati

Żeromski, Stefan

Żeromski, Stefan, poljski književnik (Strawczyn, kraj Kielca, 14. X. 1864 – Varšava, 20. XI. 1925). Najveći poljski pisac moderne. Od mladosti vezan uz domoljubni pokret i socijalističku inicijativu. Utemeljio Poljsku književnu akademiju i obnašao niz uglednih javnih funkcija u… Nastavi čitati

Zidić, Igor

Zidić, Igor, hrv. pjesnik i esejist, lik. kritičar (Split, 10. II. 1939). Nakon školovanja u Splitu, studirao u Zagrebu. Ured. u Nakladnom zavodu Matice hrvatske, od 1989. ravnatelj Moderne galerije. Pjesnički počeci (1960) vezani uz poetiku “razlogovaca”. Poslije se… Nastavi čitati

Zilahy, Lajos

Zilahy, Lajos, mađarski književnik i filmski autor (Nagyszalonta, 27. III. 1891 – Novi Sad, 1. XII. 1974). Autor popularnih romana u kojima zorno prikazuje mađarske prilike nakon sloma Austro-Ugarske. Opisuje čitavu galeriju tipičnih ljudi, osobito dekadentnoga građanstva. Od 1947.… Nastavi čitati

Zima, Zdravko

Zima, Zdravko, hrvatski književni kritičar i esejist (Zagreb, 9. III. 1948). Novinar, kolumnist i kritičar u svim uglednijim novinama i časopisima, od Vjesnika i Danasa, do Novoga lista (tekstovi tiskani u Novom listu objavljeni su u knjigama Zimsko… Nastavi čitati

Zlatar, Andrija

Zlatar, Andrija, dubr. pjesnik (kraj XV./poč. XVI. st.). Poistovjećivan s Andrijom Čubranovićem, autorom Jeđupke. Jedan od pjesnika Ranjinina zbornika, pripisuje mu se šezdesetak pjesama petrarkističkog oblika i inspiracije.

Zlatarić, Dominko (Dinko)

Zlatarić, Dominko (Dinko), hrv. književnik (Dubrovnik, 1558 – Dubrovnik, 1613). Obrazovan u Padovi, gdje je na sveučilištu uživao velik ugled. Pisao ljubavne, prigodne i refleksivne pjesme pod utjecajem naše i tal. petrarkističke poezije. Smatra ga se “bembističkim” pjesnikom bogata… Nastavi čitati