GEOGRAFIJA I SRODNE ZNANOSTI I PODRUČJA

Zrinski Topolovac

Zrinski Topolovac, naselje i središte istoimene općine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 15 km sjeverozapadno od Bjelovara; naselje ima 608, a općina 890 stanovnika (2011). Ratarstvo; stočarstvo (ovčarstvo). Turizam (od 2007. održavaju se Dani Zrinskih). Župna crkva sv. Mihaela arkanđela. Rodno… Nastavi čitati

Zrmanja

Zrmanja, r. u sjev. Dalmaciji, duga 69 km, porječje 907 km2. Izvire podno juž. dijela Velebita, ispod planine Poštak (Zrmanje vrelo) na 395 m n.m. Utječe u Novigradsko more o. 12 km od Obrovca. U donjem toku… Nastavi čitati

Zug

Zug (franc. Zoug), gl. grad istoimenoga kantona, 24 km j od Züricha, sred. Švicarska; 23 475 st. Turist. središte na obali istoimenog jezera, na 482 m n.m., u podnožju Zugerberga (1039 m). Proizvodnja likera i el. aparata; tekst. i kovinska… Nastavi čitati

Zug

Zug (franc. Zoug), najmanji kanton u Švicarskoj; 239 km2, 107 501 st. Poprište pobjede Švic. Konfederacije nad Habsburgovcima 1315. Dio Švic. konfederacije od 1352. Jezero Zugersee dugo je 14 km, široko 3 km, najveća dubina 198 m.

Zugspitze

Zugspitze, najviši vrh Njemačke i Bavarskih Alpa (2962 m), nedaleko od granice s Austrijom, 87 km jz od Münchena. Na zap. strani vrha nalazi se meteorološki opservatorij. Do vrha je s austr. strane sagrađena žičara od Ehrwalda (Tirol), a… Nastavi čitati

Zuid-Holland

Zuid-Holland, provincija u zap. Nizozemskoj, uz obalu Sjev. mora; 2871 km2, 3 592 353 st. Gl. grad Den Haag. Uzgoj cvijeća, voća, povrća (rajčica, salata i krastavci). Mljekarstvo; proizvodnja sirova (gouda). Turizam. Važ. gradovi i luke: Rotterdam, Leiden, Delft.

Zulia

Zulia, sav. država na SZ Venezuele; 63 100 km2, 3 338 132 st. Gl. grad Maracaibo. Pretežno nizinsko područje. Na Z gorje Sierra de Perijá, a na JI lanac Mérida. Poljoprivreda. Gosp. procvat nakon otkrića nafte 1917; naftna ind.

Zürich

Zürich, kanton na SI Švicarske; 1729 km2, 1 302 141 st. Planinsko područje između Jure na Z i Alpa na I, ispresijecano brojnim dolinama rijeka (Linth, Limmat, Glatt, Töss, Sihl). Jezera Greifen i Pfäffikon te… Nastavi čitati

Zürich

Zürich, grad u sjev. Švicarskoj, gl. grad istoimenoga kantona, na obali Limmata i Sihla te na sjev. obali istoimenog jezera; 338 754 st. (aglomeracija 1 015 061 st.; najveći švic. grad). Želj. čvorište, važno trg. i industr. te vodeće… Nastavi čitati

Zürichsee → Ciriško jezero

ZürichseeCiriško jezero

Zvornik

Zvornik, gradić i sjedište istoimene općine u ist. dijelu BiH; 7893 st. Leži na ist. padinama Majevice, na lijevoj obali Drine. Drvna ind.; tvornica gume. Prvi se put spominje 1410. pod imenom Zvonik; od 1519. pod današnjim imenom… Nastavi čitati

Zwickau

Zwickau, grad u ist. dijelu sred. Njemačke, sav. zemlja Sachsen, na r. Zwickauer Mulde, 68 km j od Leipziga; 97 740 st. Industr.-rudarsko središte; u okolici ležišta ugljena. Kem., el., automob. i tekst. ind., proizvodnja porculana i rudarskih strojeva.… Nastavi čitati

Žakanje

Žakanje, naselje i središte istoimene općine, u Karlovačkoj županiji, uz granicu sa Slovenijom,

30 km sjeverozapadno od Karlovca i 17 km zapadno od Ozlja; naselje ima 149, a općina 1889 stanovnika (2011). Nalazi se uz državnu cestu Karlovac–Netretić–Metlika (Slovenija)… Nastavi čitati

žal (žalo)

žal (žalo), šljunkovita ili pjeskovita morska obala.

Ždanov → Mariupol’

Ždanov Mariupol

Železno → Eisenstadt

ŽeleznoEisenstadt

Ženeva

Ženeva (franc. Genève, njem. Genf, tal. Ginevra), gl. grad istoimenoga kantona (282 km2, 438 100 st.) u krajnjem jugozap. dijelu Švicarske, na obali istoimenoga jezera gdje r. Rhône istječe iz jezera; grad 179 500 st., metropolitansko područje 613… Nastavi čitati

Ženevsko jezero

Ženevsko jezero (franc. Lac Léman ili Lac de Genève, njem. Genfersee, tal. Lago Lemano ili Lago di Ginevra), najveće alpsko jezero, površine 581 km2; najveća dubina 310 m, sr. dubina 80 m. Nalazi se na 375 m visine… Nastavi čitati

Žilina

Žilina, glavni grad istoimenoga kraja (6788 km2, 692 300 st.), sjev. Slovačka, u dolini rijeke Váh; 86 100 st. Važno želj. i cestovno križište; središte drvne i papirne ind. Fakulteti, glazb. konzervatorij; med. centar za očne… Nastavi čitati

Žirje

Žirje, otok u sjevernodalmatinskoj otočnoj skupini u šibenskom arhipelagu, Žirjanskim kanalom odvojen od ostaloga otočja šibenskog arhipelaga (Kakan, Kaprije, Obonjan) i Samogradskim vratima od Kornatskoga otočja; 15,06 km2, 103 st. (2011). Administrativno pripada gradu Šibeniku. Dužina obale… Nastavi čitati