POVIJEST I POVIJESNE ZNANOSTI

Zadarska rezolucija

Zadarska rezolucija, akt srpskih političkih zastupnika iz Hrvatske i Dalmacije, objavljen 17. X. 1905. u Zadru kojim je podržana → Riječka rezolucija i njezini programski smjerovi. Potpora ideji sjedinjenja Hrvatske i Dalmacije uvjetovana je zahtjevom da Hrvati u Trojednici… Nastavi čitati

Zadarski mir

Zadarski mir, mirovni ugovor između hrvatsko-ugarskoga kralja → Ludovika I. Anžuvinca i Mlečana, sklopljen u sakristiji franjevačkoga samostana u Zadru 18. II. 1358. kojim su se Mlečani odrekli “cijele Dalmacije i to od polovine Kvarnera do granica Drača”,… Nastavi čitati

Zagreb

Zagreb, glavni grad Hrvatske, sjedište upravnih jedinica → Grad Zagreb i → Zagrebačke županije; leži na 120 m apsolutne visine. Grad ima 790 017, a županija 317 606 stanovnika (2011). Političko je, kulturno,… Nastavi čitati

Zagrebačka županija

Zagrebačka županija, povijesno-geografska upravna jedinica na hrvatskom prostoru od XII. st. do 1922., uz kraći prekid 1780–90., kada je njezin teritorij bio u sklopu Zagrebačke oblasti. U kasnom srednjem vijeku teritorijalno je bila jedna od najvećih županija cijeloga Hrvatsko-Ugarskoga Kraljevstva.… Nastavi čitati

Zagrebačke punktacije

Zagrebačke punktacije, dokument koji su 7. XI. 1932. potpisale Hrv. seljačka stranka i Samostalna demokr. (srpska) stranka u kojem se osuđuje Šestosiječanjska diktatura te traži federalno uređenje zemlje.

Zahtijevanja naroda

Zahtijevanja naroda, rezolucija Velike nar. skupštine kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije 1848. u kojoj se traži ujedinjenje Dalmacije i Voj. krajine s Hrvatskom, uvođenje hrv. jezika kao službenoga, ukidanje kmetstva i demokr. slobode.

Zakmardi Dijankovečki, Ivan

Zakmardi Dijankovečki, Ivan, hrvatski pravnik (Križevci, oko 1600 – Banská Bystrica, 25. IV. 1667). Od 1642. redovito biran za izaslanika Hrvatskoga sabora u Ugarskom saboru. Godine 1644. postaje protonotar Hrvatskoga Kraljevstva; podžupan Varaždinske županije 1662–67; kraljevski namjesnik u sudskim… Nastavi čitati

Zakon dvanaest ploča

Zakon dvanaest ploča, najstariji rim. zakonik iz ←450, urezan u mjedene ploče i postavljen na Forum u Rimu. Svojevrstan temeljni drž. akt zasnovan na kodifikaciji običajnog prava.

Zamek Królewski

Zamek Królewski (poljski: kraljevski dvorac), rezidencija poljskih kraljeva (1596–1792) i pruskih, francuskih i ruskih upravitelja okupirane Poljske (1792–1917). Nalazi se u jugoistočnom uglu gradske četvrti Stare Miasto u povijesnoj jezgri Varšave, na zapadnoj obali rijeke Visle. Izgradnju, u ranobaroknome stilu,… Nastavi čitati

Zanović, Stjepan

Zanović, Stjepan, hrvatski pustolov i pisac (Budva, 18. II. 1751 – Amsterdam, 25. V. 1786). Odvjetak budvanske obitelji koja je djelovala u Boki i Mlecima. Pustolov, varalica, obilazio europske dvorove lažno se predstavljajući (kao Šćepan Mali, potomak Skenderbega i… Nastavi čitati

Zapadni Goti → Goti

Zapadni GotiGoti

Zapadno Rimsko Carstvo

Zapadno Rimsko Carstvo, drž. tvorevina nastala diobom Rim. Carstva između sinova cara Teodozija I. Velikog 395. Obuhvaćala prostore z od Drine i Dunava (na svom sjev. dijelu) te sjevernoafr. područja z od Kirene. Uzima se da je prestalo postojati… Nastavi čitati

Zapata, Emiliano

Zapata, Emiliano, meksički revolucionar (Anenecuilco, 8. VIII. 1879 – Chinameca, Morelos, 10. IV. 1919). Uz → P. Villu najpopularniji meksički narodni tribun. I prije revolucije gorljiv pobornik borbe za prava seljaka. U pobuni protiv diktature → P.… Nastavi čitati

Zapolja, Ivan

Zapolja, Ivan (mađarski: János Szapolyai/Zápolya), hrvatsko-ugarski kralj (Szepesvár, danas Spišský hrad, Slovačka, 2. II. 1487 – Szászsebes, danas Sebes, Rumunjska, 22. VII. 1540). Odvjetak velikaške obitelji, erdeljski knez od 1511. Godine 1514. sudjelovao u gušenju ustanka → G. Dózse… Nastavi čitati

Zápotocký, Antonín

Zápotocký, Antonín, češki političar i državnik (Zákolany, 19. XII. 1884 – Prag, 13. XI. 1957). Isprva novinar, publicist i književnik, pripadnik socijaldemokratskoga pokreta. U I. svjetskom ratu zagovornik prava radnika (rudara u bazenu Kladna). Više puta uhićivan i zatvaran.… Nastavi čitati

ZAVNOH → Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske

ZAVNOH Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske

Zavorović (Zavoreo, Zavoreus), Dinko (Domenico, Dominis)

Zavorović (Zavoreo, Zavoreus), Dinko (Domenico, Dominis), hrvatski povjesničar i humanist (Šibenik, oko 1540 – Šibenik, 5. X. 1608). Obnašao visoke dužnosti u šibenskoj komunalnoj upravi (vijećnik, sudac, kapetan varoši); zbog sukoba s mletačkim vlastima 1585. otišao u Ugarsku prijatelju… Nastavi čitati

Zdeslav (Sedeslavus)

Zdeslav (Sedeslavus), hrv. knez (878 – 79). Sin kneza Trpimira. Prema podacima mlet. kroničara Ivana Đakona, na vlast je stupio uz potporu Bizanta protjeravši sinove kneza Domagoja. Oslanjao se na Carigrad, uredio odnose s dalm. gradovima pod biz. vlašću… Nastavi čitati

zeleni kadar

zeleni kadar, pokret voj. bjegunaca koji su dezertirali iz austroug. postrojba tijekom I. svj. rata i skrivali se po šumama. U nas os. raširen u sjev. dijelovima Hrvatske.

zelot

zelot (grč.) 1. Pripadnik radikalne žid. sljedbe koja se u I. st. odupirala rim. vlasti u Palestini. 2. pren Osoba koja se pretjeranom gorljivošću zalaže za neku stvar; zanesenjak ili fanatik.