POVIJEST I POVIJESNE ZNANOSTI

zemunica

zemunica, vrsta pretpov. nastambe, ukopane u zemlju. Najčešće je kružna tlorisa, a prekrivena je šibljem ili sličnim materijalom, premazanim ilovačom.

Zenon

Zenon, istočnorim. car (Isaurija, 426 – Carigrad, 9. IV. 491). Oženjen Arijadnom (od 468), kćerkom cara Lava I. Konzul i voj. zapovjednik od 469. Poslije smrti punca (471) i vlastitog sina Lava II. samostalno zavladao carstvom (474). Zbog unutar.… Nastavi čitati

Zeta

Zeta, srednjovj. ime za područje Duklje; javlja se u XI. st. Naziv Z. od XV. st. postupno potiskuje ime Crna Gora, a Zetom se naziva samo kraj oko istoimene rijeke u Crnoj Gori.

Zetkin, Clara

Zetkin, Clara, njemačka političarka (Wiederau, 5. VII. 1857 – Arhangel’skoje, kraj Moskve, 20. VI. 1933). Pristaša socijalističkoga pokreta od 1880-ih. Od 1890. vodi ženski socijalistički pokret u Njemačkoj; urednica socijaldemokratskoga glasila Die Gleichheit (Jednakost); 1907. organizira prvu međunarodnu… Nastavi čitati

Zhu De (Ču Te)

Zhu De (Ču Te), kineski maršal (Hung, 18. XII. 1886 – Peking, 6. VII. 1976). Godine 1911. završio Vojnu akademiju u Yunanu; iste godine sudjelovao u prevratu u kojem je zbačena dinastija Mandžu. Od 1923. do 1926. studirao… Nastavi čitati

Zimski dvorac

Zimski dvorac, rezidencija rus. careva u Petrogradu, čuveno djelo rus. baroka podignuto od 1754. do 1762. Za tzv. krvave nedjelje 1905. pred dvorcem su ustrijeljeni radnici koji su peticijom pokušali doći do cara. U danima Oktobarske revolucije jedno od… Nastavi čitati

Zinovjev, Grigorij Jevsejevič

Zinovjev, Grigorij Jevsejevič (Radomiljski), sovj. političar (Kirovgrad, Ukrajina, 11. IX. 1883 – Moskva, 25. VIII. 1936). Od 1901. član Rus. socijaldemokr. partije; na njezinu II. kongresu priključuje se boljševicima (1903). Od 1905. član petrogradskoga stranačkoga komiteta; nakon gušenja revolucije uhićen… Nastavi čitati

Zlatna bula Andrije II.

Zlatna bula Andrije II., isprava kojom je 1222, pod pritiskom plemstva, kralj Andrija II. Arpadović ograničio kralj. vlast i poboljšao položaj plemstva u odnosu na kralja. Ograničeno je kraljevo pravo kovanja novca, uporabe monopola soli i oporezivanja. Zemljišni posjed… Nastavi čitati

Zlatna Horda (Ulus Džudži)

Zlatna Horda (Ulus Džudži), mongolska država u XIII–XV. st. na širem području sr. Azije i ist. Europe, od Oba do Dnjepra. Razvila se iz sjeverozap. dijelova carstva Džingis-kana koji su bili prepušteni njegovu najstarijem sinu kanu Džučiju. Nakon njegove… Nastavi čitati

Zoe

Zoe, biz. carica (Carigrad, oko 978 – Carigrad, 1050). Kći cara Konstantina VIII., supruga Romana III. Argira. Vladala od 1028. God. 1034, nakon iznenadne smrti supruga (kojega je, čini se, Z. dala otrovati), preudala se za svojega ljubavnika Mihaela… Nastavi čitati

Zograf

Zograf, manastir na Atosu koji su poč. X. st. utemeljila trojica Ohriđana. Kroz povijest više puta razaran i obnavljan. Bogata knjižnica sa zbirkom srednjovj. rukopisa. Značajno kult. središte u razdoblju bug. i mak. preporoda.

Zogu I., Ahmedbeg

Zogu I. (Ahmed Zogu), albanski predsjednik i kralj (Burgajet, 8. X. 1895 – Suresnes, Francuska, 9. IV. 1961). Vođa reformističke Narodne stranke (od 1919). Ministar unutarjih poslova (1920, 1921–22), rata (1921), predsjednik vlade (1922–24). Godine 1925. postao predsjednikom republike.… Nastavi čitati

Zonara, Ivan

Zonara, Ivan, biz. pov. pisac (? o. 1075 – ?, 1150). Visoki dvorjanin na dvoru cara Aleksija I. Komnena; poslije se zamonašio i povukao iz javnog života. Autor opsežnog pregleda svj. povijesti (Epitome) od postanka svijeta do 1118, važnog… Nastavi čitati

Zorobabel

Zorobabel (hebr. Zerubbabel), vođa žid. naroda u ←VI. st. Potomak kralja Davida, vratio dio žid. naroda u Judeju. Obnovio kult u Jeruzalemu i započeo obnovu Salamonova hrama.

Zosim (Zosimos)

Zosim (Zosimos), biz. povjesničar (druga pol. VI. st.). Njegova Nova povijest u 6 knjiga obuhvaća rim. povijest od cara Augusta do Alarikova zauzeća Rima (410); os. je dragocjeno za razdoblje kasnoga carstva. Z. je odlučan protivnik djela kršć. apologetskih… Nastavi čitati

Zrinski

Zrinski, hrvatska velikaška obitelj. Odvjetak knezova Bribirskih iz roda → Šubića; nazvani prema gradu Zrinu, koji je 1347. kralj Ludovik I. Anžuvinac darovao Jurju, nećaku Mladena II. Bribirskog u zamjenu za → Ostrovicu kraj Zadra.… Nastavi čitati

Zrinski, Jelena

Zrinski, Jelena, hrvatska plemkinja (Ozalj, 1643 – Nikomedija, danas İzmit u Turskoj, 18. II. 1703). Najstarija kći → Petra IV. i → Katarine Zrinski, supruga (od 1666) moćnoga ugarskog velikaša → Ferenca I. (Franje I.)… Nastavi čitati

Zrinski, Katarina (Ana Katarina)

Zrinski, Katarina (Ana Katarina), hrvatska književnica (Bosiljevo, oko 1625 – Graz, 16. XI. 1673). Kći → Vuka II. Krste Frankapana Tržačkoga, polusestra → Frana Krste Frankapana i supruga → Petra IV. Zrinskoga. Odlučno podupirala… Nastavi čitati

Zrinski, Nikola IV. (Nikola Šubić Zrinski, Nikola Zrinski Sigetski)

Zrinski, Nikola IV. (Nikola Šubić Zrinski, Nikola Zrinski Sigetski), hrvatsko-dalmatinsko-slavonski ban (Zrin ?, oko 1508 – Siget, 7. IX. 1566). Istaknuo se u borbi protiv Osmanlija kraj Beča 1529. Isprva surađuje s I. Katzianerom, pristašom Ivana Zapolje, a… Nastavi čitati

Zrinski, Nikola VII.

Zrinski, Nikola VII., hrvatski ban (Čakovec, 1. V. 1620 – Kuršanečki lug, kraj Čakovca, 18. XI. 1664). Sin hrvatsko-dalmatinsko-slavonskoga bana Jurja V. Zrinskog. Školovao se na isusovačkim učilištima u Grazu i Trnavi. Istaknuti sudionik protuturskih ratova. S bratom →… Nastavi čitati