Abecedar: Č

Č, č

Č, č 1. Četvrto slovo hrvatske latinice (nalazi se i u češkoj, lužičkoj, slovačkoj i slovenskoj latinici te u ćirilici). 2. lingv Znak za prednjonepčani suglasnik, afrikatu, koja se fonetski tumači kao istodobna artikulaciju glasova t i š.

Čabar

Čabar, grad i središte gradskoga upravnog područja, Primorsko-goranska županija, Gorski kotar, u dolini rijeke Čabranke, na 523 m nadmorske visine, uz hrvatsko-slovensku granicu, 40 km sjeverozapadno od Delnica; grad ima 412, a… Nastavi čitati

Čabranka

Čabranka, rijeka u Gorskom kotaru, duga 17,5 km; lijevi pritok Kupe. Teče hrvatsko-slovenskom granicom. Izvire pod Obrhom (546 m), sz od Čabra, a ulijeva se u Kupu kod Osilnice (Slovenija), si od Gerova. Ribolov (pastrva). Malena hidroelektrana kraj Čabra.

Čabulja

Čabulja, planina u sjeverozap. Hercegovini, sz od Mostara, BiH; najviši vrh Velika Vlajna (1776 m). Rijetka naseljenost. Stočarstvo.

Čačak

Čačak, grad u sr. Srbiji, na desnoj obali Zap. Morave, 72 400 st. Industr. i prom. središte. Kem., građev., elektrotehn., kovinska ind. Središte plodne poljoprivr. okolice (voće, povrće, vinova loza). Srednjovj. crkva. U okolici desetak manastira. U… Nastavi čitati

Čačinci

Čačinci, naselje i središte istoimene općine, Virovitičko-podravska županija, 20 km jugoistočno od Slatine. Leži na 110 m nadmorske visine. Naselje ima 2110, a općina 2802 stanovnika (2011). Leži uz podravsku željezničku prugu i magistralnu cestu Slatina–Našice. Poljodjelstvo (žitarice,… Nastavi čitati

Čačković, Miroslav

Čačković, Miroslav, hrvatski kirurg (Zagreb, 23. IX. 1865 – Zagreb, 29. VI. 1930). Cijeli svoj radni vijek proveo je na kirurškom odjelu Bolnice milosrdnih sestara u Zagrebu (1914–28. predstojnik). Napose se bavio abdominalnom kirurgijom. Jedan… Nastavi čitati

Čačvina

Čačvina, srednjovjekovna utvrda na lijevoj obali Cetine. Prvi spomen 1371. U posjedu hrvatskih velikaša Nelipčića (XIV. stoljeće), Frankapana, Talovaca i Kosača (XV. stoljeće). Turska vlast 1513–1718. Crkva Svih Svetih.

Čad

Čad, država u sjev. dijelu središnje Afrike, po površini peta na kontinentu, graniči s Libijom na S, Sudanom na I, Srednjoafričkom republikom na J, Kamerunom i Nigerijom na JZ i Nigerom na Z; nema morske obale. Prirodna obilježja U… Nastavi čitati

Čad

Čad (franc. Lac Tchad, arap. Bahr as Salam), jezero u z dijelu sr. Afrike, pripada Čadu, Nigeru, Nigeriji i Kamerunu. Površina 10 000–26 000 km2, ovisno o pritjecanju (90%) i padalinama (10%); duboko 4–11 … Nastavi čitati

Čadajev (Čadaev), Pjotr Jakovljevič

Čadajev (Čadaev), Pjotr Jakovljevič, ruski filozof (Moskva, 7. VI. 1794 – Moskva, 26. IV. 1856). U mladosti časnik i liberal; zatim se priklanja kršćanskom misticizmu i putuje Europom (1823–26). Prijatelj → Aleksandra Sergejeviča Puškina… Nastavi čitati

Čadca

Čadca, grad u s Slovačkoj (Žilinský kraj), 25 km s od Žiline, na tromeđi Slovačke, Češke i Poljske; 24 700 st. Elektronička ind., proizvodnja automob. dijelova.

čadski jezici

čadski jezici, grana afroazijskih jezika; govore se u Nigeriji, Čadu, Kamerunu, Srednjoj Africi; tri skupine. U zapadnoj ili hausanskoj skupini najveći je jezik hausa (hausanski), poslije svahilija drugi afrički jezik po broju govornika južno od Sahare (a treći u… Nastavi čitati

čađa

čađa, čisti amorfni ugljik koji nastaje izgaranjem organskih spojeva bogatih ugljikom uz nedovoljan pristup zraka. Služi za proizvodnju tiskarskih i ostalih boja, tuša, kao gnojivo i dr. Pneumaticima povećava otpornost.

čađavac

čađavac, varijetet kvarca ili kremena; čađav, crnosmeđ, katkad sive boje, proziran, uzroci obojenosti jesu defekti u strukturi; dolazi često zajedno s kremenom prozircem u kojeg može prijeći grijanjem; vezan uz pegmatitne žile u granitima i gnajsevima. Kod nas na Moslavačkoj gori.

Čađavica

Čađavica, naselje i središte istoimene općine, Virovitičko-podravska županija, 14 km sjeveroistočno od Slatine. Podravina. Leži na 105 m nadmorske visine. Naselje ima 678, a općina 2009 stanovnika (2011). Leži uz cestu Slatina–Donji Miholjac. Poljodjelstvo (kukuruz, pšenica, šećerna repa, povrće,… Nastavi čitati

čagalj

čagalj, čagalj (iz turskog preko perzijskog), Canis aureus, vrsta zvijeri iz porodice pasa (Canidae). Sličan vuku, ali je manji, sivožute boje, kitnjasta repa. Živi u stepama Azije, a u Europi u Mađarskoj, na Balkanskom poluotoku, Korčuli i… Nastavi čitati

čagatajski jezik

čagatajski jezik, najrašireniji jezik iz jugoistočne (čagatajske) skupine turkijskih jezika, u koju spadaju i uzbečki, novoujgurski (istočnotur/kij/ski) i salarski. Prvotno se koristio u Čagatajskome carstvu, koje se prostiralo od rijeke Amu-Darje do Altajskoga gorja, a s vremenom se proširio… Nastavi čitati

Čaglin

Čaglin, naselje i središte istoimene općine, Požeško-slavonska županija, Slavonija, 33 km istočno od Požege. Leži u istočnom dijelu Požeške kotline, podno Krndije, na 167 m nadmorske visine. Naselje ima 591, a općina 2723 stanovnika (2011). Uz željezničku prugu… Nastavi čitati

Čaitanja

Čaitanja (Sri Krisna Čaitanja, pravo ime: Višvambhara Mišra), hinduistički mistik (Navadvipa, Bengal, 1485 – Puri, Orisa, 1533). Sin brahmana, odgojen u hinduističkoj tradiciji; nakon očeve smrti hodočasti u Gayu i doživi potpunu duhovnu preobrazbu. Vrativši se u rodni grad, započne… Nastavi čitati