Abecedar: Đ

Đ, đ

Đ, đ, osmo slovo hrvatske latinice (šesto ćirilične azbuke); znak za zvučnu palatalnu afrikatu koju artikuliramo kao početak i sredinu okluzivnog d’ (umekšanog d) i frikativnog ž’ (umekšanog ž).

Đa Lat (Da Lat, Dalat)

Đa Lat (Da Lat, Dalat), grad u j Vijetnamu, na visoravni Lam Vien, o. 300 km cestom si od Ho Ši Mina; 123 000 st. Privlačan krajolik borovih šuma, jezera i planinskih tekućica i ugodno podneblje razlog su… Nastavi čitati

Đa Năng

Đa Năng (Da Nang, Danang), grad i luka u sred. Vijetnamu, na priobalnoj željeznici i cesti; 439 400 st. Tekst. ind. (pamuk, svila). Politehničko učilište (1976), bolnica. Muzej naroda Chama koji je u ovdašnjem kraju zasnovao srednjovj. kraljevstvo. U… Nastavi čitati

đakon

đakon (grč. diakonos sluga), u Kat. crkvi stupanj svetog reda prije svećeničkog posvećenja; ima vlast krštavanja, pričešćivanja i propovijedanja. Njegova je uloga povećana osobito nakon II. vatikanskoga sabora. U prvo kršć. vrijeme pomoćnik apostola i biskupa pri podjeljivanju sakramenata i… Nastavi čitati

Đakovica

Đakovica (alb. Gjakova i Gjakovë), grad u pokrajini Kosovu na J Srbije, Srbija i Crna Gora, na ji rubu Metohijske zavale; 71 500 st., većinom Albanci. Tekst. ind.

Đaković, Đuro

Đaković, Đuro, hrvatski političar (Brodski Varoš, kraj Broda na Savi, 30. XI. 1886 – Oštri vrh, kraj Sv. Duha, Slovenija, 25. IV. 1929). Član Socijaldemokratske stranke BiH od 1909, sekretar Saveza kovinarskih radnika od 1910;… Nastavi čitati

Đakovo

Đakovo, grad i središte gradskog upravnog područja, Osječko-baranjska županija, Slavonija, 50 km jugozapadno od Osijeka. Leži na 111 m nadmorske visine. Grad ima 19 491, a gradsko upravno područje 27 745 stanovnika (2011). Na željezničkoj pruzi Osijek–Slavonski Šamac… Nastavi čitati

Đakovština

Đakovština, kraj oko Đakova između rijeka Vuke i Bosuta u Slavoniji. Njezinim se sred. dijelom pruža đakovački praporni ravnjak prekriven plodnom crnicom. U nižem, vlažnijem području uzgajaju se žitarice i uljarice, a na brežuljkastom području su vinogradi, voćnjaci i… Nastavi čitati

Đalski, Ksaver Šandor → Gjalski, Ksaver Šandor

Đalski, Ksaver Šandor Gjalski, Ksaver Šandor

đaur

đaur, đaurin (turski: gavur, od perzijskoga gebr: pristaša Zoroastrove vjere, poganin), nevjernik, nemusliman. Turski prijezirni naziv za kršćane; javlja se u narodnoj pjesmi. Jednakog značenja i istog postanka riječi kaur, kaurin.

đavao

đavao (grčki diabolos: neprijatelj, lažac), u narodnom vjerovanju zli demon, neprijatelj i božji i ljudski (→ vrag); spominje se u narodnim pričama, poslovicama i vjerovanjima, gdje utjelovljuje ne samo judeo-kršćanske ideje (→ Lucifer, Sotona), nego i mnoge… Nastavi čitati

Đelekovec

Đelekovec, naselje i središte istoimene općine, Koprivničko-križevačka županija, 10 km sjeverno od Koprivnice, nedaleko Drave; naselje ima 1192 stanovnika, a općina 1533 stanovnika (2011). Središte poljoprivredne okolice. Prvi spomen 1332. Godine 1660. vlasnica Ana Elisabeta… Nastavi čitati

Đeletovci

Đeletovci, naselje u općini Nijemci, Vukovarsko-srijemska županija, Srijem, 5 km jugoistočno od Orolika i 5 km sjeverozapadno od Nijemaca. Nalaze se u dolini Bosuta na 83 m nadmorske visine; 511 stanovnika (2011). Uz… Nastavi čitati

đeram

đeram (turski: germek), naprava za vađenje vode. Dugačka greda učvršćena na stupu, kojoj je na jednom kraju uteg a na drugom konopac s posudom, na principu poluge zahvaća vodu iz bunara.

đerdan, đendar

đerdan, đendar (turski: gerdanlyk), ogrlica ili prsni nakit, sastavljen od jednog ili više nizova (zlatnog ili srebrenog) novca; dio nekih hrvatskih ženskih nošnja. Đerdan s prišivenim nizovima srebrenoga novca na tekstilnoj podlozi u obliku prednjega prevjesa, koji seže… Nastavi čitati

Đerdap

Đerdap (od tur. girdap vrtlog, vir, brzica), o. 100 km duga probojnica Dunava kroz j Karpate između Panonske i Vlaške nizine, na granici Srbije i Crne Gore i Rumunjske. Sastoji se od četiriju klisura (Golubačka ili Gornja klisura, Gospođin vir,… Nastavi čitati

Đerđa (Gjergja), Josip

Đerđa (Gjergja), Josip, hrvatski političar i diplomat (Arbanasi, kraj Zadra, 18. II. 1911 – Beograd, 18. II. 1990). Član Komunističke partije Jugoslavije od 1934. Na robiji 1935–38. Tajnik Agitpropa Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske od… Nastavi čitati

Đerzelez (Gerzelez, Erzelez) Alija

Đerzelez (Gerzelez, Erzelez) Alija, legendarni junak u narodnim pjesmama i predaji; vjerojatno povijesna osoba Gürz Ilyas, poginuo u borbi pod tvrđavom Sokol nedaleko od grada Jajca u Bosni (1491).

Đikić, Ivan

Đikić, Ivan, hrvatski liječnik i znanstvenik (Zagreb, 28. V. 1966). Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao u New Yorku, od 1997. do 2002. radio u Ludvigovu institutu za istraživanje raka u Uppsali, od 2002. profesor biokemije na Goetheovu… Nastavi čitati

Đikić, Osman

Đikić, Osman, bosanski književnik i publicist (Mostar, 7. I. 1879 – Mostar, 30. III. 1912). Pokretač listova Bosansko-hercegovački glasnik, Musovat i Samouprava te urednik Gajreta. Skupljao narodne pjesme (Hercegovački biser) i zapisivao… Nastavi čitati