Abecedar: V

vajšija → kasta

vajšija (sanskrt.) → kasta

vakcinacija → cijepljenje

vakcinacijacijepljenje

vakcinija

vakcinija (lat. vaccinia), kravlje boginje; zarazna kožna bolest vimena u krava koja nastaje virusom vakcinije (virus roda Orthopoxvirus). Oslabljeni virus v. rabi se kao cijepni virus za aktivnu imunizaciju protiv boginja.

vakuf

vakuf (arap.), u tradic. osman. društvu, zaklada ili imovina koju vakif, zakladnik, predaje zajednici radi ostvarenja općeg dobra. U šerijatskom pravu, vakif svojevoljno predaje svoju imovinu kao zakladu islam. vjerskoj zajednici ili nekoj humanitarnoj ustanovi, bolnici, sirotištu, medresi ili… Nastavi čitati

vakuola

vakuola (lat.), sitna mjehurićasta šupljina u citoplazmama brojnih eukariotskih stanica. Najčešće služi kao spremnik za pohranu i probavu otpadnih ili štetnih staničnih tvari, za održavanje hidrostatskog tlaka unutar stanice (turgor), za razgradnju metabolita i održavanje ravnoteže između proizvodnje i… Nastavi čitati

vakuum

vakuum (lat.), prazan prostor, bez tvari. Obično se misli na prostor ispunjen plinom čiji je tlak znatno manji od atmosferskoga. Granica između niskog i visokog vakuuma određena je tlakom kod kojega sr. slobodni put čestica postaje sumjerljiv veličini posude.

vakuumska ekstrakcija

vakuumska ekstrakcija, porodničarski postupak izvlačenja fetalne glavice primjenom vakuumskog ekstraktora, uređaja koji stvara negativni tlak, kao pomagala za dovršenje porođaja. Počeo se rabiti kao alternativa porodničkim kliještima. U posljednje vrijeme se napušta zbog mogućih štetnih posljedica za majku i dijete.

Val d’Aosta → Valle d’Aosta

Val d’Aosta Valle d’Aosta

Val di Noto

Val di Noto, povijesno i geografsko područje jugoistočne Sicilije kojim dominira visoravan planine Monti Iblei, jedna od tri sicilijanske doline. Područje je danas najpoznatije po građevinskoj obnovi urbanih središta u dolini, nakon katastrofalnoga potresa 1693. koji ih je gotovo… Nastavi čitati

Val-d’Isère

Val-d’Isère, poznato alpsko zimovalište u Francuskoj, regija Rhône-Alpes, na 1820 m n.m. Skijališta; turizam. Domaćin brojnih međunar. skijaških utrka. Razvoj započeo nakon 1937, kada je preko prijevoja Isèran izgrađena cesta.

Val-d’Oise

Val-d’Oise, dep. u sjev. Francuskoj, regija Île-de-France; 1246 km2, 1 174 336 st. Gl. grad Pontoise. Većim dijelom obuhvaća brdovite šume Montmorency, L’Isle-Adam i Carnelle. Poljodjelstvo na Z; uzgoj žitarica i gljiva. Ind. na JI, os. oko… Nastavi čitati

valabi

valabi (Walabia), rod tobolčara (Marsupialia) iz por. pravih klokana, žive u šumama Australije i Nove Gvineje. Smeđi klokan (Wallabia rufogrisea) os. je cijenjen zbog gusta krzna.

Valadon, Suzanne

Valadon, Suzanne (pravim imenom Marie-Clémentine Valade), francuska slikarica i grafičarka (Bessines-sur Gartempe, 23. IX. 1865 – Pariz, 7. IV. 1938). Majka M. Utrilla. Isprva slikarski model. Na nagovor E. Degasa i H. Toulouse-Lautreca započela slikati. U duhu postimpresionističkoga slikarstva profinjenim… Nastavi čitati

Valais

Valais (njem. Wallis), kanton na JZ Švicarske; 5225 km2, 285 848 st. Gl. i najveći grad Sion. Obuhvaća veći dio porječja Rhône. Na S Bernske, na J Peninske Alpe. Ovdje su najviši vrhovi Švicarske: Matterhorn (4478 m) i… Nastavi čitati

Valandovo

Valandovo, grad u jugoist. Makedoniji; 11 802 st. Poljodjelstvo; uzgoj vinove loze, povrća, voća, duhana i šipka. Tekst. ind. Nekoliko važnih arheol. nalaza u okolici; pretpov. nekropola u selu Dedelima, ant. mozaici na lokalitetu Isarotu i dr. U sr.… Nastavi čitati

Valaorịtis, Aristoteles

Valaorịtis, Aristoteles, novogrč. pjesnik (Levkás, 2. VIII. 1824 – 24. VII. 1879). Romantičarski pjesnik, piše ugl. rodoljubnu poeziju, zalaže se za nar. jezik (demotiki). Lirskom zbirkom Uspomene (1857) stekao slavu prvoga nac. pjesnika.

valcer

valcer (njem.) 1. Brzi društv. ples, pleše se u parovima na glazbu u trodobnoj mjeri. Vjerojatno se razvio iz austr.-bavarskoga pučkog ländlera. Po cijeloj se Europi naglo proširio nakon Bečkoga kongresa (1814–15), o. 1820. od polagana postao je brz,… Nastavi čitati

Valdec, Rudolf

Valdec, Rudolf, hrvatski kipar (Krapina, 8. III. 1872 – Zagreb, 1. II. 1929). Učio u Zagrebu te na akademijama u Beču i Münchenu. Profesor na Akademiji za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu. Uz R. Frangeš-Mihanovića začetnih hrvatskoga modernog… Nastavi čitati

Valdemar I. Veliki

Valdemar I. Veliki, dan. kralj (?, 14. I. 1131 – ?, 12. V. 1182). Sin jyllandskoga vojvode Knuta Lavarda iz mlađe loze dan. kralj. kuće. Vladao od 1157. U razdoblju od 1159. do 1179. vodio čak 17 voj. pohoda… Nastavi čitati

Valdemar II. Pobjednik

Valdemar II. Pobjednik, dan. kralj (?, 1170 – ?, 28. III. 1241). Sin Valdemara I., brat Knuta VI. Vladao od 1202. Podvrgnuo svojoj vlasti velika područja u sjev. Njemačkoj. Od 1206. sudionik križarskih pohoda na Baltiku, 1219. osvojio Estoniju… Nastavi čitati