PRAVO – PRAVNI SUSTAV I DRŽAVNO UREĐENJE

adjudikacija

adjudikacija (latinski: dosuđenje, dosuda), u rimskom pravu, dosuđenje vlasništva u postupku diobe nasljedstva ili zajedničke imovine; u dražbama, dodjela stvari najboljem ponuđaču; u međunarodnom pravu, dosuđenje spornog područja arbitražnom odlukom jednoj ili drugoj strani u sporu.

administracija → uprava

administracija (latinski) → uprava

administrativno pravo → upravno pravo

administrativno pravoupravno pravo

administrativno sudstvo → upravno sudstvo

administrativno sudstvoupravno sudstvo

administrativno-kazneni postupak

administrativno-kazneni postupak, postupak u kojem se počiniteljima prekršaja (manja kaznena djela) izriču administrativne kazne (ukor, novčana kazna ili zatvor); takve postupke vode posebna tijela – prekršajno sudište ili drugi organi uprave.

administrator

administrator (latinski), osoba koja upravlja (administrira) u uredskom ili uredovnom smislu, primjerice u nekoj ustanovi: ravnatelj, upravitelj, nadzornik; upravni činovnik; također i upravitelj biskupije ili opatije, ako nema biskupa ili opata.

adnotacija

adnotacija (latinski: zapis), zabilježba, vrsta zemljišnoknjižnog upisa kojim se evidentiraju činjenice koje imaju utjecaja na pravo vlasnika da raspolaže upisanim zemljištem. Adnotacijom se evidentiraju: osobne okolnosti vlasnika zemljišta koje ga ograničavaju u upravljanju i raspolaganju imovinom; osigurava se prvenstveni red… Nastavi čitati

adopcija → posvojenje

adopcija (latinski) → posvojenje

adresa

adresa (francuski) 1. Naznaka imena, mjesta stanovanja i stana neke osobe, ustanove, tvrtke i sl. 2. U računalstvu, oznaka za lokaciju u memoriji računala gdje je pohranjen podatak (ili naredba). 3. Pismena izjava, manifest, memorandum zakonodavnog tijela ili parlamenta upućen… Nastavi čitati

advokatura→ odvjetništvo

advokatura odvjetništvo

agent

agent 1. Fizička ili pravna osoba koja temeljem ugovora i uz naknadu (proviziju) djeluje za nalogodavca (principala), priprema ili zaključuje za njega ugovore i zastupa ostale njegove poslovne interese. 2. Osoba koja otkriva i sprječava protuzakonito djelovanje (policijski agent).

agnati

agnati (lat. agnatus srodnik po ocu), u rim. pravu, osobe koje su u istoj obiteljskoj zajednici, pod vlašću pater familiasa. Srodstvo se tako stjecalo i usvojenjem i stupanjem u brak. U današnjoj uporabi, srodnici po muškoj lozi.

Ágoston, Péter

Ágoston, Péter, mađarski pravnik i političar (Zsombolya, 1873 – Pariz, 1925). Profesor prava na Sveučilištu u Budimpešti. Zamjenik narodnog komesara za vanjske poslove u vrijeme Mađarske Sovjetske Republike pod vodstvom Bele Kuna. Osudio ga na smrt Horthyjev režim, razmijenjen… Nastavi čitati

agresija

agresija (latinski: napadaj) 1. U međunarodnom pravu, napadaj jedne države (agresor) na drugu vojnim snagama i svim sredstvima na njezino područje, neovisnost i suverenost, te teritorijalnu cjelovitost; agresija je svako djelovanje usmjereno protiv postojanja i neovisnosti druge države i protiv… Nastavi čitati

akcesija

akcesija (latinski), stjecanje vlasništva na način da se neka sporedna stvar spoji s glavnom i postane njezin sastavni dio; vlasnik glavne stvari dužan je dati naknadu prijašnjem vlasniku sporedne stvari. Također, prinova građe u knjižnici, muzeju i sl. te naziv… Nastavi čitati

akuzatorsko načelo

akuzatorsko načelo (latinski: accusator tužitelj), u kaznenom pravu, model kaznenog postupka koji se odvija kao spor dviju stranaka pred pasivnim (objektivnim i neutralnim) sudom, koji spor nadzire i o njemu odlučuje te donosi presudu povodom tužbe ovlaštenog tužitelja. Suprotno… Nastavi čitati

al(l)atura

al(l)atura (latinski: allatus donesen), u starom hrvatskom pravu, sva imovina koju je žena donijela u brak (miraz i pokretnine), za razliku od stvari i pokretnina koje je žena dobila na dar povodom zaruka ili vjenčanja i nazivaju se paraphernum (grčki, nositi uza se).

aleatorski ugovor

aleatorski ugovor (ugovor na sreću), vrsta ugovora u kojemu korist za nekog ili sve ugovaratelje ovisi o nekom neizvjesnom događaju koji tek treba uslijediti (primjerice, emptio spei – oklade, lutrije, ugovori o lovu, te osiguravateljski ugovori i dr.). Kod aleatorskog… Nastavi čitati

Ali, Tariq

Ali, Tariq, britanski politički teoretičar i aktivist (Lahore, 21. X. 1943). Pakistanskoga podrijetla. Studirao filozofiju, političke znanosti i ekonomiju u Velikoj Britaniji. Od 1960-ih politički je angažiran na strani ljevice. Kritizirao je američki ratni pohod na Vijetnam, kapitalistički neoliberalizam… Nastavi čitati

alibi

alibi (latinski: na drugom mjestu), u kaznenom pravu, činjenica, odnosno dokaz da se u trenutku izvršenja kaznenog djela okrivljenik, odnosno osumnjičenik, nalazio na nekomu drugom mjestu, a ne tamo gdje je kazneno djelo počinjeno; alibi je dokaz da okrivljenik fizički… Nastavi čitati