Abecedar: DŽ

Dž, dž

Dž, dž 1. sedmo slovo hrvatske latinice (dvadeset deveto slovo ćirilične azbuke), jedno od dvostrukih slova, nastalo spajanjem d i ž; znak za zvučnu predpalatalnu afrikatu koju artikuliramo kao početak i sredinu okluzivnog d te sredinu i završetak frikativnog ž.

Džagataj ili Čagataj

Džagataj ili Čagataj, drugi sin Džingis-kana; mongolski kan 1224–42. Vladao prostranim carstvom (Turkestan, porječje Amu-Darje i Sir-Darje, područje naroda Ujgura). Njegovi potomci upravljali su carstvom do → Timurova osvajanja vlasti (1370).

džagatajski jezik → čagatajski jezik

džagatajski jezikčagatajski jezik

Džahangir

Džahangir, veliki mogul od Delhija (Fateekput, Sikri, 31. VIII. 1569 – na putu u Lahore, 28. X. 1627). Stupivši na prijestolje (1605) promijenio ime Nur ed-din Mohamed Selim u Džahangir (“Osvajač svijeta”). U doba njegove… Nastavi čitati

Džahiz

Džahiz (pravo ime Amr ibn Bahr el-Kinani), arapski književnik (Basra, oko 773 – Basra, 869). Rodom iz Iraka. Pisac enciklopedijskih djela izrazite kulturne važnosti (Knjiga o životinjama; O retorici i stilistici; Knjiga o škrcima i dr.).

džainizam → jainizam

džainizam jainizam

Džajadeva

Džajadeva, bengalski pjesnik (XII. st.). Autor najpoznatijeg djela klasične indijske religiozno-erotske lirike na sanskrtu Gitagovinda (Opjevani Govinda), u kojem opisuje ljubav između Krišne i Radhe prikazujući tako mističan odnos između božanstva i duše.

Džambul → Auliye-Ata

DžambulAuliye-Ata

Džambul, Džabaev

Džambul, Džabaev, kazaški narodni pjesnik (Semreč’e, 16. II. 1846 – Alma-Ata, 22. VI. 1945). Nepismeni pjevač folklorne glazbe koji je ljepotom svojih metafora i jednostavnošću izraza stekao priznanje književne kritike. Zanimao se za prošlost, predaje… Nastavi čitati

Džami, Abd ur-Rahman ibh Ahmed

Džami, Abd ur-Rahman ibh Ahmed, perzijski pjesnik (Džam u Khorasanu ili Hardžird, 8. XI. 1414 – Herat, 9. XI. 1492). Posljednji pjesnik klasičnog razdoblja perzijske književnosti.

džamija

džamija (turski od arapskoga gami: onaj koji okuplja svijet), mošeja, muslimanska bogomolja. Prvu džamiju podigao Muhamed godine 622. u Kubi kraj Medine. Džamija je iznutra jednostavna; nasuprot glavnom ulazu nalazi se mihrab, urešena niša pred kojom se moli… Nastavi čitati

Džammu (Jammu)

Džamu (Jammu), zimski glavni grad savezne države Džammu i Kašmir (Jammu i Kashmir), sjeverozapadna Indija, na rijeci Tawi; 400 900 stanovnika. Željezničko i trgovačko središte poljoprivredne okolice (pšenica, riža, kukuruz). Sveučilište utemeljeno 1969.

Džammu i Kašmir (Jammu i Kashmir)

Džammu i Kašmir (Jammu i Kashmir), savezna indijska država; 101 387 km2, 10 668 400 stanovnika. Smještena u sjevernom dijelu Indijskoga potkontinenta, s planinskim lancem Karakoram i dijelom zapadnih Himalaja dio je veće regije… Nastavi čitati

Džamonja, Dušan

Džamonja, Dušan, hrvatski kipar (Strumica, Makedonija, 31. I. 1928 – Zagreb, 14. I. 2009). Diplomirao na Akademiji u Zagrebu. Autor svjetskoga glasa apstraktnih geometrijskih skulptura, ritmiziranih oblika i jasnih simboličnih poruka. Slobodna plastička tijela izvodio u kombinacijama… Nastavi čitati

Džarir ili Džerir, Ibn Atija

Džarir ili Džerir, Ibn Atija, arapski pjesnik (Yamana, 640 – Yamana, 728 ili 733). Širu popularnost stekao kao satiričar i polemičar. Polemizirao s pjesnikom Ferezdekom (Nekaidu Džerir vel-Ferezdek). O životu arapskih nomadskih plemena piše u zbirci Divan.

Džauhar Ben Abdallah (Djawhar)

Džauhar Ben Abdallah (Djawhar), arapski državnik i vojskovođa (Cavtat ?, o. 911 – Kairo, 28. I. 992). Kao saracenski zarobljenik odveden na dvor Fatimida u Tunis. Kao general vojske Fatimidskoga kalifata uspješno ratovao u sjevernoj Africi (958–960);… Nastavi čitati

Džeba, Krešimir

Džeba, Krešimir, hrvatski novinar i političar (Dubrovnik, 27. VIII. 1935 – Graz, 11. III. 1993). Studirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Novinar (od 1957) i glavni i odgovorni urednik Vjesnika u srijedu (VUS) (1966–71).… Nastavi čitati

džeferdar ili džeferdan

džeferdar ili džeferdan (turski cevherdar: dragim kamenjem urešeno), vrsta starinske duge puške istočnjačkog podrijetla; urešena je srebrenom žicom, sedefom i dragim kamenjem.

džehenem

džehenem (turski), u islamu, označava pakao, mjesto muka kamo nakon smrti dolaze nevjernici i grešnici; suprotno od → dženet.

Dželal Ed Din Rumi

Dželal Ed Din Rumi, perzijski mistik, pjesnik, osnivač mističkog reda mevlevija (Balch, 1207 – Konija, 1273). Učenik pjesnika Atara. Na misticizam ga je potaknuo Šemsudin Pibrizija. Njemu je Dželal posvetio najljepše pjesme Divana. Uz liriku pjeva moralno-alegorično mistični… Nastavi čitati